Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zabiegi pielęgnacyjno – konserwacyjne zieleni wysokiej w mieście Ryki

Realizacja: 2019
Wartość zadania: 56 000,00 zł
Kwota dotacji: 25 000,00 zł.; 
Wykonawca: „Projektowanie i Utrzymanie Zieleni Niskiej i Wysokiej Jan Oborski”  Wrzosówka 43,   08-503 Nowodwór
Zakres rzeczowy:
Przedmiotem zamówienia jest usługa na wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew znajdujących się w pasach drogowych dróg gminnych w mieście Ryki na poszczególnych ulicach w następujących ilościach:

- 18 szt. drzew z gatunku klon rosnącego przy ul. Jana Pawła II,
- 2 szt. drzew z gatunku klon oraz 1 szt. lipa rosnących przy ul. Tadeusza  Kościuszki,
- 31 szt. drzew z gatunku klon rosnących w ul. Józefa Dziekońskiego,
- 149 szt. drzew z gatunku klon rosnących przy ul. Wspólna,
- 35 szt. drzew z gatunku lipa rosnących przy ul. Adama Mickiewicza,
- 28 szt. drzew z gatunku klon rosnących przy ul. Fryderyka Chopina
- 9 szt. drzew z gatunku klon rosnących oraz 3 szt. z gatunku jabłoń rajska przy Placu Wolności,
- 5 szt. drzew z gatunku jabłoń rajska rosnących przy ul. Polna,
- 38 szt. drzew z gatunku klon rosnących przy ul. Leona Wyczółkowskiego ( od ul. Żytnia do wjazdu na teren warsztatów szkolnych,
- 60 szt. drzew z gatunku klon rosnących przy ul. Karola Wojtyły,
- 35 szt. drzew z gatunku klon rosnących przy ul. Romualda Traugutta.