Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Gmina Ryki: Bezpłatny transport na wybory

Urząd Miejski w Rykach informuje, że w dniu wyborów osobom z niepełnosprawnością przysługuje możliwość bezpłatnego transportu do i z lokali wyborczych. Informują o tym przepisy zawarte w artykule 37e Kodeksu Wyborczego.

Do bezpłatnego transportu mają prawo:

  • wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawnością (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
  • wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Bezpłatny transport przysługuje:

  • z miejsca zamieszania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców w danej gminie, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca,
  • miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania,
  • z lokalu wyborczego do miejsca, w którym wyborca rozpoczął podróż – tzw. „transport powrotny”.

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż może towarzyszyć opiekun.

Jak zgłosić zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego?

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca, którego obejmują wspomniane przepisy należy zgłosić do 2 października 2023 r. Zgłoszenia można dokonać ustnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia: telefonicznie - pod numerem 508863870, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., epuap: /umryki/SkrytkaESP

W zgłoszeniu należy podać NAZWISKO, IMIĘ (IMIONA), NUMER PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, OZNACZENIE MIEJSCA ZAMIESZKANIA lub INNEGO MIEJSCA, z którego miałby nastąpić transport, wskazać również czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

Wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej do 12 października 2023 r.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż 13 października. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

image001