Ułatwienia dostępu

Skip to main content

XCII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje XCII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 29 września (piątek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
4. Informacja o przygotowaniu szkół i przedszkoli do roku szkolnego 2023/2024.
5. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia zgody na zakup lokalu mieszkalnego położonego w Rykach przy ulicy Żytniej 18,
b) reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji w gminie Ryki,
c) kryteriów i zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Lubelskie sp. z o.o. w Lublinie,
d) wyrażenia zgody na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki SIM Lubelskie sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie,
e) udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bobrownikach na zadanie pn. ”Wykonanie prac konserwatorskich organmistrzowskich przy szafie organowej i organach piszczałkowych w Kościele pw. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach”,
f) udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bobrownikach na zadanie pn. : ”Wykonanie prac konserwatorskich tabernakulum w ołtarzu głównym Kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bobrownikach”,
g) udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela w Rykach na zadanie pn.: „Renowacja elewacji neogotyckiego Kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela w Rykach”.
7. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.