Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Burmistrz Ryk ogłasza przetargi ustne nieograniczone

Burmistrz Ryk ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Rykach przy ul. Stanisława Poniatowskiego wraz z udziałem 55/825 części w działce nr 3945/4.