Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Termomodernizacja budynku OSP Leopoldów

tablica_dofinansowanie_1800x1200_2.jpg

Zadanie dofinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w 2023 r.

Dofinansowanie: 190 640,00

Całkowita wartość: 238 300,00

Data zakończenia zadania: grudzień 2023 r.

W ramach umowy wykonano Termomodernizację budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leopoldowie, zlokalizowanej przy ulicy Księdza Drozdowskiego 8 w miejscowości Leopoldów (działka ewidencyjna numer 061604_5.0008.343/3). Zakres robót obejmował prace, niezbędne do wykonania termomodernizacji budynku w tym m.in.: roboty demontażowe, demontaż i montaż ślusarki okiennej, przygotowanie ścian zewnętrznych do ułożenia izolacji termicznej i przeciwwodnej, wykonanie obróbek blacharskich, ułożenie izolacji przeciwwodnej i termicznej. Odtworzenie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej.