Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Gmina przystępuje do naboru o dofinansowanie w instalacje Odnawialnych Źródeł Energii

Szanowni Państwo,

informujemy, że gmina Ryki przystępuje do naboru o dofinasowanie  w ramach programu:
Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23).

W ramach powyższego naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie do  90% kwoty netto inwestycji, VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej i jest przeznaczony dla osób, które przeszły weryfikację techniczną.

Gmina Ryki będzie indywidualnie kontaktowała się  w najbliższym  czasie z osobami, które przeszły weryfikację techniczną celem przekazania raportu z inspekcji terenowej oraz podpisania stosownych umów.

solar-2666770_1280.jpg