Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Ruszyła rekrutacja do projektu "Polityka Senioralna EFS+"

logotypy polityka senioralna

„Polityka Senioralna EFS +” projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Gmina Ryki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach  zaprasza mieszkańców w wieku 65 lat i więcej – w tym osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałych na terenie Gminy Ryki do uczestnictwa w projekcie pn. „Polityka Senioralna EFS+” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytetu VIII Zwiększenie Spójności Społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,  realizowanym w partnerstwie  z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dostosowane do zindywidualizowanych potrzeb uczestników tj. dla osób starszych w wieku 65 lat i więcej:

 • usługi fizjoterapeutyczne
 • usługi pielęgnacyjne (podologiczne)

usługi towarzyszące realizacji w/w usług:

 • usługi pielęgnacyjne (fryzjerskie);
 • usługi tzw. złota rączka (np. drobne naprawy domowe);
 • usługi „door to door” – mającej na celu w szczególności dotarcie do instytucji, urzędów, poradni na wizyty lekarskie, a także do gabinetów rehabilitacyjnych i poradni uzależnień oraz innych miejsc wskazanych przez Uczestnika projektu;
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego;

Dobór usług zostanie poprzedzony określeniem poziomu potrzeb uczestnika.
Okres realizacji usług:  styczeń 2024 – listopad 2025

Aby wziąć udział w projekcie należy:
- zapoznać się z Regulaminem rekrutacji,
- złożyć Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami (oświadczenie, klazula RODO) osobiście w:
Ośrodku Pomocy Społecznej w Rykach w godzinach od 7:00  do 15:00

 • w Biurze projektu - pok. 1/14,
 • u pracowników socjalnych Ośrodka,

- lub za pośrednictwem poczty

 • ul. Poniatowskiego 12, 08-500 Ryki, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin rekrutacji oraz Formularz  zgłoszeniowy do udziału w projekcie dostępne są poniżej.
W przypadku trudności w wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej służymy pomocą:

 • kierownik projektu - Marta Łysoń-Pawlak - pok. 1/14, tel. 81 865 71 75,
 • starszy inspektor – Justyna Bezduszniak - Prośniewska - pok. 1/14, tel. 81 865 71 75,

Osoby z poniższych grup otrzymają dodatkowe punkty za spełnione Kryterium:

 1. osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 2. osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,
 3. osoby z chorobami psychicznymi,
 4. osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
 5. osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Statystyczną Kwalifikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10),
 6. osoby leżące,
 7. osoby niesamodzielne,
 8. osoby korzystające z programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa (FE PŻ),
 9. osoby zamieszkujące samotnie,
 10. osoby wykluczone komunikacyjnie

Punkty w poszczególnych kryteriach  będą sumowane.
Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby z najwyższą łączną liczbą punktów. W przypadku otrzymania tej samej liczby punktów, kryterium dodatkowym będzie kolejność zgłoszeń. 
Na podstawie przedłożonych formularzy stworzona zostanie lista podstawowa oraz rezerwowa uczestników.
O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

REKRUTACJA MA CHARAKTER OTWARTY – CIĄGŁY tj. do wyczerpania założonego limitu uczestników tj. 597 osób lub limitów dostępnych usług.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Polityka Senioralna EFS+” Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Polityka Senioralna EFS+”

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2a - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydata oraz Uczestnika Projektu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Załącznik nr 2b - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydata i Uczestnika projektu przez Partnera (nazwa gminy)

Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 4 – Wykaz partnerów

Załącznik nr 5 – Indywidualna Karta Wsparcia

Załącznik nr 6 – Karta oceny

Partner Wiodący Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, tel. 81 5287650, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rops.lubelskie.pl