Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany położonej w miejscowości Nowa Dąbia.

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany położonej w miejscowości Nowa Dąbia.