Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Aktualności

Zapraszamy na I sesję Rady Miejskiej w Rykach IX kadencji

Serdecznie zapraszamy na I sesję Rady Miejskiej w Rykach IX kadencji zwołaną Postanowieniem Komisarza Wyborczego z dnia 22 kwietnia 2024, ustaloną na dzień 7 maja 2024 roku (wtorek) na godzinę 9:00. Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad:

  1.  Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych według treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
  4. Złożenie ślubowania przez burmistrza według treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
  5. Uchwalenie dalszego porządku obrad, w tym wybór przewodniczącego
    i wiceprzewodniczących rady.