Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Konsultacje społeczne Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ryki.

Burmistrz Ryk w ramach projektu grantowego „PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ” zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych (partycypacji społecznej) w procesie sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki.

Zapraszamy na spotkanie otwarte, które odbędzie się 17.02.2020 r. o godz. 16:00 oraz na spacer badawczy, który rozpocznie się 18.02.2020 r. o godz. 15:00. Spotkanie otwarte oraz początek spaceru badawczego będą miały miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach ul. Karola Wojtyły 29.

Projekt nr POWR.02.19.00-00-KP11/18 pt. :"Przestrzeń Gminna - Lokalna Wartość"

Raport z konsultacji społecznych
Spacer badawczy

Ulotka