Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ryki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028

Burmistrz Ryk zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) do zgłaszania opinii do załączonego projektu "Program współpracy Gminy Ryki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024 – 2028".

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, których celem jest opracowanie spójnego i przejrzystego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy Ryki.

1. Konsultacje przeprowadzone będą w następującej formie:

  • zbierania uwag w postaci papierowej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, w czasie udostępnienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ryki  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028 umieszczonego na stronie internetowej ryki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej www.umryki.bip.lubelskie.pl oraz dostępnego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rykach, który należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rykach osobiście lub pocztą.

2. Projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach od 05.01.2024 r. do 12.01.2024 r.

  • w Biuletynie Informacji Publicznej umryki.bip.lubelskie.pl i na stronie Internetowej www.ryki.pl,
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki w godzinach pracy urzędu;

3. Uwagi do projektu uchwały  (wypełnione formularze) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.01.2024 r. (decyduje data wpływu):

  • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki
  • w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki w godzinach pracy urzędu

4. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych www.ryki.pl i www.umryki.bip.lubelskie.pl.

- Formularz konsultacyjny 
- projekt uchwały