Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT MOF Ryk

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk na lata 2023-2030 (Strategia ZIT MOF Ryk).

 Strategia ZIT MOF Ryk swoim zasięgiem obejmuje 3 gminy: Ryki, Dęblin oraz Stężycę.

Konsultowany dokument będzie pełnił rolę strategii terytorialnej umożliwiającej realizację wspólnych zadań w ramach Związku ZIT zawartego w formie porozumienia międzygminnego. Inwestycje realizowane w ramach instrumentu ZIT mają charakter ponadlokalny i będą oddziaływać na mieszkańców całego obszaru, a ponadto mają sprzyjać zacieśnianiu współpracy między jednostkami sąsiadujących samorządów terytorialnych. Opracowanie wspólnego dokumentu strategicznego jest niezbędnym warunkiem do pozyskania środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych projektów.

Zgłaszanie uwag

Opracowany projekt dokumenty strategii wraz z fiszkami projektowymi dostępny będzie w dniach od 21 lutego 2024 r. do 28 marca 2024 r.

Wnioski i uwagi do projektu Strategii ZIT można wnosić poprzez: 

  • złożenie wypełnionego formularza osobiście w siedzibach Urzędów: w Urzędzie Miejskim w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki, w Urzędzie Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin lub w Urzędzie Gminy Stężyca, Plac Senatorski 1, 08-540 Stężyca.
  • przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłaszania uwag drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule należy wpisać „Uwagi do projektu Strategii ZIT MOF Ryk").
  • przesłanie pocztą tradycyjną wypełnionego formularza na adres Urząd Miejski w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki. Formularz musi wpłynąć do siedziby Urzędu w terminie trwania konsultacji tj. do dnia 28 marca 2024 r.

Wnioski i uwagi powinny być składane na formularzu dostępnym do pobrania na dole strony.

Formularz zgłaszania uwag (docx)

Projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk na lata 2023-2030

Fiszka projektowa - E-usługi dla mieszkańców MOF Ryk

Fiszka projektowa - Modernizacja i doposażenie placów zabaw przy 9 przedszkolach z terenu gminy Ryki tworzącej Miejski Obszar Funkcjonalny Ryk

Fiszka projektowa - Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Rykach

Fiszka projektowa - Zagospodarowanie Stawu Buksa na cele turystyczne

Fiszka projektowa - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem 10 ośrodków wychowania przedszkolnego (OWP) z terenu gminy Ryki tworzącej Miejski Obszar Funkcjonalny Ryk.

Fiszka projektowa - Modernizacja i wyposażenie infrastruktury niezbędnej do integracji społecznej oraz aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dęblinie.

Fiszka projektowa - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap III

Fiszka projektowa - Stworzenie przestrzeni turystycznej nad Wisłą

Fiszka projektowa - Wspierajmy się! – rozwój usług opiekuńczych i społecznych w mieście Dęblin

Fiszka projektowa - Dostosowanie części budynku edukacyjnego oraz zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia przedszkola w miejscowości Stężyca

Fiszka projektowa - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Stężyca

Fiszka projektowa - Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego „Jeziska” w miejscowości Długowola

Fiszka projektowa - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stężycy